İşçi Cephesi

Pazar
26 Eki
İşçi Cephesi Facebook Sayfası İşçi Cephesi Twitter Sayfası İşçi Cephesi Youtube Kanalı İşçi Cephesi Rss

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

4857 sayılı iş kanunu madde 15'te tanımlanmış olan bir sözleşme türüdür:

Md 15 - Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

Bu sözleşme, işçi ve işverenin iş sözleşmesini devam ettirip ettirmeme kararını belirli bir sürenin sonunda vermelerine imkan veren iş sözleşmeleri olarak tanımlanırlar. Ancak işverenin iş yoğunluğunun arttığı ve denetimin sık olduğu dönemlerde, bu tip söleşmeler ysal olarak kısa süreli işçi çalıştırılmasının önünü açmıştır. Zira yasada "Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır." gibi bir ibare bulunmaktadır.

İş sözleşmesinde, sözleşmenin deneme süreli olduğunu belirtilmiş ancak süre belirtmemişse bu durumda varsa toplu iş sözleşmesinde belirtilen süre; toplu iş sözleşmesinde de böyle bir kararlaştırma yoksa İş Yasası'nda belirtilen deneme süresi (en çok iki ay) uygulama alanı bulmaktadır.

Bu sözleşmenin işçiler için olumlu kullanılabilecek yönü ise şudur: Deneme süresi sonunda iş sözleşmesinin devamına karar verilmesi durumunda artık deneme süresi de iş sözleşmesi (kıdem) süresine dahil bulunmaktadır. İş sözleşmesi deneme süresinin dolduğu tarihte değil, işçinin işyerinde fiilen işe başladığı tarihte kurulmuş sayılmaktadır. Böylelikle kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin gibi çalışma süresine bağlı haklar yönünden deneme süresi de işçinin kıdem süresine eklenmektedir.

NOT: Datassist, 4857 sayılı İş Kanunu Uygulama Rehberi'nden faydalanılmıştır

 

Bu yazarın son on yazısı

Etkinlik: Suriye, Kobani, Mülteciler

   Konuşmacılar

    ▸ Yassin El Haj Salih
       Suriyeli yazar, gazeteci
    ▸ Mansur Atassi

       Suriyeli Komünistler Komitesi
    ▸ Hasan Muhammed Ali

       PYD Dış İlişkiler Temsilcisi
    ▸ Şenay Özden

       Hamiş Suriye Kültür Evi   
    ▸ Razan Gazavi
       Suriyeli taban aktivisti

26 Ekim 2014 - 15:00
İDP Girişimi Eyüp Bürosu,
Abuhayat Cad. No 7, Binevler Otobüs Durağı Karşısı, Alibeyköy/Eyüp

Kadın Dayanışması

Bildiriyi okumak için tıklayın.

Suriye Dosyası

Tavsiye Edilenler